โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส "วันมหิดล" 24 ก.ย. 2563

เนื่องในโอกาส "วันมหิดล" ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" โดยทางรพ.พัทยาอินเตอร์ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลชลบุรี

YOUR COMMUNITY HOSPITAL...IN THE PARK